GDPR

Konzultace v oblasti obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) – vstoupí v platnost 25.5.2018 

 

1) školení managementu v problematice GDPR (čeho se týká, rizika pro společnost, typický postup řešení),

2)  identifikace osobních dat  a jejich analýza,

3) nastavení GDPR procesů, vytvoření GDPR povinných dokumentů a úprava existujích interních směrnic,

4) právní posouzení, zda je nutné mít Pověřence pro ochranu osobních údajů,

5) vytvoření plánu, zavedení organizačních a technických opatření,

6) podpora implementace, možnost outsourcingu Pověřence.

Osnova školení
1)  Obsah a účel GDPR, vztah k ISO 27001
2)  Dopady dle typu organizace
3) Práva subjektů zpracování osobních údajů vůči vaší organizace
4) DPIA (Data Protection Impact Analysis) - riziková analýza zpracování osobních údajů
5) Role DPO
6) Typické nově vznikající procesy v organizaci
7) Možnosti nástrojové podpory
8) Typická doporučení a optimalizace projektu
Příklady povinných dokumentů
1)  Politika ochrany osobních údajů
2) Smlouva s Pověřencem
3) Souhlas s marketingovým zpracováním
4) Hlášení bezpečnostních incidentů
Příklady nových GDPR procesů
Typicky vznikají nové procesy, respektive úpravy existujících, ve třech oblastech:
 
1) zaměstnanci firmy
2) zákazníci jako fyzické osoby a jejich práva
3) zpracovatelé vašich  osobních údajů v rámci EU nebo mimo EU