GDPR

Konzultace v oblasti obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) – vstoupí v platnost 25.5.2018 

 

1) školení managementu v problematice GDPR (čeho se týká, rizika pro společnost, typický postup řešení),

2)  identifikace osobních dat  a jejich analýza,

3) nastavení GDPR procesů, vytvoření GDPR povinných dokumentů a úprava existujích interních směrnic,

4) právní posouzení, zda je nutné mít Pověřence pro ochranu osobních údajů,

5) vytvoření plánu, zavedení organizačních a technických opatření,

6) podpora implementace, možnost outsourcingu Pověřence.

Osnova školení
1)  Obsah a účel GDPR, vztah k ISO 27001
2)  Dopady dle typu organizace
3) Práva subjektů zpracování osobních údajů vůči vaší organizace
4) DPIA (Data Protection Impact Analysis) - riziková analýza zpracování osobních údajů
5) Role DPO
6) Typické nově vznikající procesy v organizaci
7) Možnosti nástrojové podpory
8) Typická doporučení a optimalizace projektu
Příklady povinných dokumentů
1)  Politika ochrany osobních údajů
2) Smlouva s Pověřencem
3) Souhlas s marketingovým zpracováním
4) Hlášení bezpečnostních incidentů
Příklady nových GDPR procesů
Typicky vznikají nové procesy, respektive úpravy existujících, ve třech oblastech:
 
1) zaměstnanci firmy
2) zákazníci jako fyzické osoby a jejich práva
3) zpracovatelé vašich  osobních údajů v rámci EU nebo mimo EU
Zkušenosti

20 let zkušeností v oboru

Propojení

propojení hard skills (procesy)  a soft skills (koučování)

Akreditovaný výcvik

akreditovaný výcvik koučování u ČNP – základní i pokročilý

Reference

Michaela Švejcarová  v naší firmě Playmobil CZ, s.r.o.  v  roce 2016/2017 realizovala školení  systémů řízení dle  ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Toto školení proběhlo v rámci národního individuálního projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" . Michaela nám vysvětlila prvky norem a na příkladech v rámci tréninků a workshopů jsme se učili tyto normy implementovat v naší firmě. To, že školení bylo vynikající, dokládají naše získané certifikáty ISO 9001,ISO 14001 a ISO 50001, které vystavila společnost LL-C(Certification) Czech Republic s.r.o.  Velkým přínosem byla optimalizace procesů ve společnosti, včetně procesu řízení dokumentace. Ve spolupráci s  Ing.Michaelou Švejcarovou budeme pokračovat i nadále a její lektoské služby můžeme vřele doporučit.

Playmobil CZ spol. s r.o.

Martina Wunderlichová, prokuristka

V roce 2009 se Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i začal připravovat na certifikaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001. V procesu zavádění systému řízení kvality nám poskytla své služby Ing. Michaela Švejcarová. I přesto, že procesy ve veřejné výzkumné instituci jsou atypické, systém řízení kvality jsme pod zkušeným vedením Ing. Švejcarové zavedli velmi rychle a certifikát jsme získali od společnosti ČLPR s.r.o. již o rok později. Od té doby proběhly dva úspěšné recertifikační audity, Ing. Švejcarová nám průběžně poskytuje konzultace, předává své zkušenosti a provádí interní audit na všech našich pracovištích. Její poradenské a expertní služby hodnotíme velice kladně a můžeme je jenom doporučit.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

doc. Ing. Radim Vácha, Ph. D., ředitel