Koučování

Koučování je reflektovaná činnost kouče, která efektivně vede k ujasnění a splnění cílů partnera.

Při své bohaté praxi v poradenství pro management jsem byla opakovaně svědkem, jak na firemní výkonnost působí i zdánlivá maličkost – spokojenost manažerů firmy a zaměstnanců se svým osobním životem.

Na rozdíl od technokratických expertů, kteří se zaměřují pouze na  tvrdé parametry výkonnosti, věnuji pozornost provázání  výkonnosti s individuální motivovaností a spokojeností klíčových pracovníků. Proto své poradenství doplňuji i o koučování jednotlivců či týmů.

Speciálně, a to nad rámec klasické koučovací teorie, se věnuji s prokazatelnými výsledky propojení výkonnosti jednotlivce s psychosomatickými jevy.

Seznámení

Nejprve se seznámíme, kouč a koučovaný jsou v partnerském, rovnocenném vztahu, oboustranná důvěra je proto nezbytná.

Téma a cíl

Určíme si téma (pracovní i soukromé), které budeme řešit, a cíl koučování.

Koučovací rozhovor

Vlastní koučovací rozhovor trvá obvykle 90 minut. Během rozhovoru Vám poskytnu svou plnou pozornost a svůj klid přítomného okamžiku. Rozdíl od návštěvy psychologa, lékaře, terapeuta – Nedostanete ode mě rady, ale sami si najdete nebo vytvoříte řešení.