O mně

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, fakultu řízení, obor Matematické metody v ekonomice.

Praxi v oblasti poradenství jsem získala nejprve v Píseckém poradenském
a informačním centru s.r.o., kde jsem konzultační služby poskytovala začínajícím podnikatelům začátkem devadesátých let minulého století.

Od roku 2000 jsem se začala intenzívně věnovat systémům řízení dle norem ISO (systémy řízení kvality dle ISO 9001, environmentu dle 14001 a OHSAS dle 18001), připravila jsem úspěšně řadu firem na získání certifikátu dle těchto norem a zároveň jsem začala pracovat i jako auditor pro certifikační společnost. Při své bohaté praxi v poradenství pro management jsem pozorovala, jak na firemní procesy působí i zdánlivá maličkost – mezilidské vztahy ve firmě a spokojenost lidí se svým životem. Proto své poradenství doplňuji i o koučování jednotlivců či týmů. Zaměřuji se i na využití talentu, hledání skrytých rezerv. V souvislosti s propojením hard skills a soft skills Vám mohu pomoci i v oblasti komunikace, psychologie a obchodu.

V současné době úspěšně spolupracuji s předními certifikačními společnostmi a poskytuji konzultace a poradenství těm firmám, které se chtějí dál zlepšovat a úspěšně se rozvíjet.

Ráda Vám předám mnoho cenných rad, jak zdokonalit firemní procesy a tím poskytovat lepší služby zákazníkům a zároveň zvýšit zisk. Přidanou hodnotou optimálně nastavených procesů pak je, že se firma nemusí bát pokut a sankcí ze stran kontrolních orgánů.

portret-o-mne

Ve svém volném čase kromě spontánní záliby golfu pořádám výstavy a vernisáže výtvarného umění (např. ve spolupráci s Galerií XXL Louny, ve spolupráci se Štěpánem Rakem a Alfredem Strejčkem).