O mně

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, fakultu řízení, obor Matematické metody v ekonomice.

Praxi v oblasti poradenství jsem získala nejprve v Píseckém poradenském
a informačním centru s.r.o., kde jsem konzultační služby poskytovala začínajícím podnikatelům začátkem devadesátých let minulého století.

Od roku 2000 jsem se začala intenzívně věnovat systémům řízení dle norem ISO (systémy řízení kvality dle ISO 9001, environmentu dle 14001 a OHSAS dle 18001), připravila jsem úspěšně řadu firem na získání certifikátu dle těchto norem a zároveň jsem začala pracovat i jako auditor pro certifikační společnost. Při své bohaté praxi v poradenství pro management jsem pozorovala, jak na firemní procesy působí i zdánlivá maličkost – mezilidské vztahy ve firmě a spokojenost lidí se svým životem. Proto své poradenství doplňuji i o koučování jednotlivců či týmů. Zaměřuji se i na využití talentu, hledání skrytých rezerv. V souvislosti s propojením hard skills a soft skills Vám mohu pomoci i v oblasti komunikace, psychologie a obchodu.

V současné době úspěšně spolupracuji s předními certifikačními společnostmi a poskytuji konzultace a poradenství těm firmám, které se chtějí dál zlepšovat a úspěšně se rozvíjet.

Ráda Vám předám mnoho cenných rad, jak zdokonalit firemní procesy a tím poskytovat lepší služby zákazníkům a zároveň zvýšit zisk. Přidanou hodnotou optimálně nastavených procesů pak je, že se firma nemusí bát pokut a sankcí ze stran kontrolních orgánů.

portret-o-mne

Ve svém volném čase kromě spontánní záliby golfu pořádám výstavy a vernisáže výtvarného umění (např. ve spolupráci s Galerií XXL Louny, ve spolupráci se Štěpánem Rakem a Alfredem Strejčkem).

Zkušenosti

20 let zkušeností v oboru

Propojení

propojení hard skills (procesy)  a soft skills (koučování)

Akreditovaný výcvik

akreditovaný výcvik koučování u ČNP – základní i pokročilý

Reference

Michaela Švejcarová  v naší firmě Playmobil CZ, s.r.o.  v  roce 2016/2017 realizovala školení  systémů řízení dle  ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Toto školení proběhlo v rámci národního individuálního projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" . Michaela nám vysvětlila prvky norem a na příkladech v rámci tréninků a workshopů jsme se učili tyto normy implementovat v naší firmě. To, že školení bylo vynikající, dokládají naše získané certifikáty ISO 9001,ISO 14001 a ISO 50001, které vystavila společnost LL-C(Certification) Czech Republic s.r.o.  Velkým přínosem byla optimalizace procesů ve společnosti, včetně procesu řízení dokumentace. Ve spolupráci s  Ing.Michaelou Švejcarovou budeme pokračovat i nadále a její lektoské služby můžeme vřele doporučit.

Playmobil CZ spol. s r.o.

Martina Wunderlichová, prokuristka

V roce 2009 se Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i začal připravovat na certifikaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001. V procesu zavádění systému řízení kvality nám poskytla své služby Ing. Michaela Švejcarová. I přesto, že procesy ve veřejné výzkumné instituci jsou atypické, systém řízení kvality jsme pod zkušeným vedením Ing. Švejcarové zavedli velmi rychle a certifikát jsme získali od společnosti ČLPR s.r.o. již o rok později. Od té doby proběhly dva úspěšné recertifikační audity, Ing. Švejcarová nám průběžně poskytuje konzultace, předává své zkušenosti a provádí interní audit na všech našich pracovištích. Její poradenské a expertní služby hodnotíme velice kladně a můžeme je jenom doporučit.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

doc. Ing. Radim Vácha, Ph. D., ředitel