Reference

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

doc. Ing. Radim Vácha, Ph. D., ředitel

V roce 2009 se Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i začal připravovat na certifikaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001. V procesu zavádění systému řízení kvality nám poskytla své služby Ing. Michaela Švejcarová. I přesto, že procesy ve veřejné výzkumné instituci jsou atypické, systém řízení kvality jsme pod zkušeným vedením Ing. Švejcarové zavedli velmi rychle a certifikát jsme získali od společnosti ČLPR s.r.o. již o rok později. Od té doby proběhly dva úspěšné recertifikační audity, Ing. Švejcarová nám průběžně poskytuje konzultace, předává své zkušenosti a provádí interní audit na všech našich pracovištích. Její poradenské a expertní služby hodnotíme velice kladně a můžeme je jenom doporučit.

Playmobil CZ spol. s r.o.

Martina Wunderlichová, prokuristka

Michaela Švejcarová  v naší firmě Playmobil CZ, s.r.o.  v  roce 2016/2017 realizovala školení  systémů řízení dle  ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Toto školení proběhlo v rámci národního individuálního projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" . Michaela nám vysvětlila prvky norem a na příkladech v rámci tréninků a workshopů jsme se učili tyto normy implementovat v naší firmě. To, že školení bylo vynikající, dokládají naše získané certifikáty ISO 9001,ISO 14001 a ISO 50001, které vystavila společnost LL-C(Certification) Czech Republic s.r.o.  Velkým přínosem byla optimalizace procesů ve společnosti, včetně procesu řízení dokumentace. Ve spolupráci s  Ing.Michaelou Švejcarovou budeme pokračovat i nadále a její lektoské služby můžeme vřele doporučit.