Systémy řízení

iso-9001
iso-14001
iso-18001-new

Konzultace a školení pro management firem v oblasti systémů řízení, včetně přípravy na certifikaci dle ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 50001. Lektorská a školící činnost. Auditor ISO norem.

Služby jsou určeny pro malé, střední a velké podniky.

Seznámení

Seznámím se s Vaší společností a se způsoby jejího řízení a provedu úvodní analýzu

Procesní mapa

Načrtneme jednoduchou procesní mapu.

Organigram

Upravíme popisy pracovních pozic 
– odpovědnosti a pravomoci.

Seznam dokumentace

Vytvoříme seznam dokumentace , která se používá ve Vaší společnosti.

Chybějící prvky

Začneme doplňovat chybějící prvky implementované normy a vytvářet potřebnou dokumentaci

Interní audit

Provedeme interní audit a přezkoumání celého systému, včetně nastolení nápravných opatření

Certifikace

Certifikace certifikační společností – je-li požadována

Vždy vycházím z již zavedeného systému, snažím se o jednoduchost a přehlednost, o optimalizaci procesů, která firmě v dalším období zjednoduší práci a tím ušetří náklady.

Dále projdeme legislativní požadavky  a stupeń jejich plnění – to zabrání zbytečným finančním postihům ze stran kontrolních orgánů v budoucnosti.

Zkrátka – majitel může klidněji spát.